Henk Tas
 
categorie

1993

Van Vislucht en Bloemen , aankopen beeldende kunst 1988-1992 provincie Overijssel ( About Fishsmell and Flowers, acquisitions of visual art objects, province of Overijssel)

catalogue of exhibitions in the Bergkerk, Deventyer and Kasteel Het Nijenhuis Heino/Wijhe

text :Janica Kleiman

ISBN90-70842-09-2

 

design: Gracia Lebbink

--